Til alle idrettslag – Bli en Råtass-klubb

Råtass har gjort det mulig for enkeltpersoner og bedrifter å bidra med midler til idretten gjennom det vi kaller en samfunnstilpasset inntektsmodell.

Igjennom våre partnere går det en fast andel til deres klubb hver måned så lenge kunden er aktiv uten at det koster noe ekstra.
Hvordan komme raskt i gang:

  • Send ut info til alle medlemmene
  • Send ut info til sponsorer, klubbens nettverk lokalt
  • Medlemmene bestiller/oppgraderer via linkene per tjenesteleverandør de ønsker
  • Medlemmet velger mottager av Råtass-andelen
  • Klubben får melding når et medlem donerer sin Råtass-andel til klubben
  • Klubben mottar bidrag løpende år etter år Klubbene kan til enhver tid se sine akkumulerte opptjente inntekter (Råtass/Min side)
Hvem kan bidra til klubben:

  • Medlemmer og deres familier
  • Klubben selv (administrasjon/trenere)
  • Klubbens sponsorer
  • Lokalt næringsliv
Image
Samarbeider med Norges Idrettsforbund
Bilde